Mottó

Bemutatkozás

 Társasházi lakás tulajdonosaként 1989-ben azzal a problémával szembesültem, hogy csak napirendi pontokat tartalmazó közgyűlési meghívó alapján hogyan lehet megalapozottan dönteni, a társasház működésének biztonsága milyen módon teremthető meg. Ez a többi tulajdonostárs által is felismert probléma elvezetett oda, hogy ... TOVÁBB

Dokumentumtár - Minták
A „MINTÁK” a jogszabályi előírások és a gyakorlat által megkövetelt olyan „formanyomtatványok”, amelyek egy konkrét esethez kapcsolódnak. Azért tesszük közzé, mert igény van arra, hogy adott esetben csak ezt kívánják gyorsan felhasználni.
 
Ugyanakkor a kidolgozott „MINTÁK” jól érzékeltethetik a jogszabályi rendelkezések alkalmazhatóságát, mert a „puding próbája, ha megeszik”.
 
A „MINTÁK” kidolgozásával és az igénylők részére való bocsátásával követjük a „franchise” hálózatokra jellemző alapgondolatot:
Sokkal olcsóbb és hatékonyabb az, ha az egyszer kigondolt (megtervezett), kipróbált rendszert többször alkalmazzák, mintha sokszor tervezik meg, és csak egyszer vezetik be.
A közös képviselők a napi operatív feladatokra koncentrálhatnak, mert rendelkezésükre áll a munkájukat alapvetően segítő társasházkezelési rendszer.
Tekintettel arra, hogy a társasházak szervezeti-működési szabályzata (SZMSZ), valamint más belső szabályzatok, így a számviteli szabályzat is sokféle lehet, ezért ezekkel külön menüpont alatt foglalkozunk.
A „Minták”-kal a „Kiadványok” kapcsolata az, hogy egy témakört (pl.: közgyűlések) visznek végig és tartalmazzák az ehhez tartozó valamennyi mintát is.A mintákhoz tartozik egy útmutató is, amely leírja, hogy az adott dokumentum mit miért tartalmaz, elősegíti az alkalmazását, biztosítja a szakszerűséghez elengedhetetlen ismeretanyagot. Ezt a kiadványokban lehet megtalálni.
A MINTÁK alkalmazásával összeáll egy társasházi dokumentumtár.
A „MINTÁK” a gyakorlat próbáját kiállták, tehát nem íróasztal mellett „születtek”, fejlesztése folyamatos, az igényekhez igazodik, és jelenleg az alábbiak közül lehet választani:
1.     ELSZÁMOLÓ – TERVEZŐ KÖZGYŰLÉS: meghívó, meghatalmazás, írásbeli előterjesztés (döntés előkészítő jegyzőkönyv tervezet) mellékletekkel, jegyzőkönyv, határozatképtelenségre jegyzőkönyv, megismételt közgyűlés jegyzőkönyve
2.     Jelenléti ív, szavazóív vezetése közgyűlésen
3.     KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK KÖNYVE
4.     Az elszámoló – tervező rendes évi közgyűlésen hozott határozatok vezetése a közgyűlési határozatok könyvében
5.     A megismételt rendes évi (elszámoló – tervező) közgyűlésen hozott határozatok vezetése a közgyűlési határozatok könyvében .
6.     SZMSZ –tervezet megküldése véleményezésre: tulajdonosoknak szóló levél.
7.     ÍRÁSBELI SZAVAZÁS SZMSZ elfogadása tárgyában: értesítő levél, SZAVAZÓÍV, jegyzőkönyv .
8.     ÍRÁSBELI SZAVAZÁS SZMSZ elfogadása tárgyában: értesítő levél, SZAVAZÓLAP, jegyzőkönyv .
9.     ÍRÁSBELI SZAVAZÁS SZMSZ elfogadása tárgyában: értesítő levél, SZAVAZÓÍV és SZAVAZÓLAP, jegyzőkönyv .
10. Eredménytelen írásbeli szavazásról jegyzőkönyv, SZMSZ elfogadása tárgyában 
11. Írásbeli szavazással hozott közgyűlési határozat vezetése a közgyűlési határozatok könyvében, SZMSZ elfogadása tárgyában .
12. RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS SZMSZ elfogadása naprenddel: meghívó, meghatalmazás, írásbeli előterjesztés (döntés előkészítő jegyzőkönyv tervezet), jegyzőkönyv, határozatképtelenségre jegyzőkönyv, megismételt közgyűlés jegyzőkönyve .
13. Rendkívüli közgyűlésen hozott határozatok vezetése a közgyűlési határozatok könyvében, SZMSZ elfogadása naprenddel .
14. Megismételt rendkívüli közgyűlésen hozott határozatok vezetése a közgyűlési határozatok könyvében, SZMSZ elfogadása naprenddel .
15. ALAKULÓ KÖZGYŰLÉS: meghívó, meghatalmazás, írásbeli előterjesztés (döntés előkészítő jegyzőkönyv tervezet), jegyzőkönyv, határozatképtelenségre jegyzőkönyv, megismételt közgyűlés jegyzőkönyve .
16. A LEGFELJEBB HATLAKÁSOS TÁRSASHÁZ „alakuló” KÖZGYŰLÉSE a társasházi törvény rendelkezéseinek alkalmazása tárgyában: meghívó, meghatalmazás, írásbeli előterjesztés (döntés előkészítő jegyzőkönyv tervezet), jegyzőkönyv, határozatképtelenségre jegyzőkönyv, megismételt közgyűlés jegyzőkönyve .
17. KÖZÖS KÉPVISELŐ VÁLTÁS – VÁLASZTÁS célszerű folyamata .
18. A TULAJDONOSTÁRSAK TULAJDONI HÁNYAD SZERINTI 1/10-NEK KEZDEMÉNYEZÉSE közgyűlés összehívására, KÖZÖS KÉPVISELŐ VÁLTÁS napirendekkel: kezdeményező levél aláíróívvel, meghívó KÖZÖS KÉPVISELŐ aláírásával, meghatalmazás, írásbeli előterjesztés (döntés előkészítő jegyzőkönyv tervezet), jegyzőkönyv, határozatképtelenségre jegyzőkönyv, megismételt közgyűlés jegyzőkönyve .
19. A TULAJDONOSTÁRSAK TULAJDONI HÁNYAD SZERINTI 1/10-NEK KEZDEMÉNYEZÉSE közgyűlés összehívására, KÖZÖS KÉPVISELŐ VÁLTÁS napirendekkel: kezdeményező levél aláíróívvel, meghívó SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG aláírásával, meghatalmazás, írásbeli előterjesztés (döntés előkészítő jegyzőkönyv tervezet), jegyzőkönyv, határozatképtelenségre jegyzőkönyv, megismételt közgyűlés jegyzőkönyve .
20. A TULAJDONOSTÁRSAK TULAJDONI HÁNYAD SZERINTI 1/10-NEK KEZDEMÉNYEZÉSE közgyűlés összehívására, KÖZÖS KÉPVISELŐ VÁLTÁS napirendekkel: kezdeményező levél aláíróívvel, meghívó MEGBÍZOTT TULAJDONOSTÁRS aláírásával, meghatalmazás, írásbeli előterjesztés (döntés előkészítő jegyzőkönyv tervezet), jegyzőkönyv, határozatképtelenségre jegyzőkönyv, megismételt közgyűlés jegyzőkönyve .
21. Közös képviselő vagy intézőbizottság „LEMONDÁSA”, FELMENTÉS kezdeményezése: közgyűlési meghívó, meghatalmazás, írásbeli előterjesztés (döntés előkészítő jegyzőkönyv tervezet), jegyzőkönyv, határozatképtelenségre jegyzőkönyv, megismételt közgyűlés jegyzőkönyve .
22. ÁTADÁS –ÁTVÉTELI JEGYZŐKÖNYV közös képviselő váltást követően.
23. Az új közös képviselő (intézőbizottság elnökének) értesítési, BEJELENTÉSI FELADATAI a megválasztását követően.
24. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS közös képviselői / társasházkezelői tevékenység ellátására
25. PERMEGELŐZŐ KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁS kezdeményezése: közgyűlési meghívó, meghatalmazás, írásbeli előterjesztés (döntés előkészítő jegyzőkönyv tervezet), jegyzőkönyv, határozatképtelenségre jegyzőkönyv, megismételt közgyűlés jegyzőkönyve .
26. SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG hív össze elszámoló - tervező közgyűlést: meghívó, meghatalmazás, írásbeli előterjesztés (döntés előkészítő jegyzőkönyv tervezet) mellékletekkel, jegyzőkönyv, határozatképtelenségre jegyzőkönyv, megismételt közgyűlés jegyzőkönyve .
27. A közös képviselő (az intézőbizottság elnöke) írásbeli nyilatkozata a közösköltség-tartozásról.
28. Közgyűlési határozat közös képviselő banki aláírási jogosultságáról.
29. Közgyűlési határozat intézőbizottság banki aláírási jogosultságáról.
Folytatjuk!
 
Mile Bálint
Okl. mérnök-közgazdász
VIKTÓRIA Kft
Ügyvezető igazgató
 

MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

A Minták MEGRENDELHETŐK a

viktoriakft@tarsashazitanacsadas.hu e-mail címre küldve
az alábbi adatok megadásával:

 1. A megrendelő neve:
 2. A megrendelő címe:
 3. Számlázási név és cím:
 4. E-mail név és cím:
 5. Telefon:
 6. A megrendelt MINTÁK száma és formátuma:
 7. A jogosult felhasználó(k) megnevezése:
 8. Az átutalt összeg:  

Árak:

         Pdf formátum, nyomtatható:

 • · 1 felhasználó: 1000+ÁFA = 1270,-Ft
 • 10 felhasználóig: 6000+ÁFA = 7620,-Ft
 •   11 felhasználó felett: 8000+ÁFA = 10160,-Ft
 • Települési Önkormányzat és a területén lévő társasházak:
        12000+ÁFA = 15240,-Ft  
 •                      
 • Word formátum:
 • ·         1 felhasználó: 2000+ÁFA =2540,-Ft
 • ·         10 felhasználóig: 12000+ÁFA = 15240,-Ft
 • ·         11 felhasználó felett: 16000+ÁFA = 20320,-Ft
 • ·         Települési Önkormányzat és a területén lévő társasházak:
 •           24000+ÁFA = 30480,-Ft
 • Több minta egyidejű, illetve későbbi megrendelése esetén 10% kedvezményt biztosítunk. (Egyedi megállapodás is lehetséges.)
 • A számlázás történhet jogosult felhasználónként (társasházanként), ebben az esetben minden jogosult külön kapja meg a MINTÁT. A jogosult felhasználót a dokumentumokon jelezzük, a számlába is beírjuk.
 • Az átutalást az alábbi bankszámlára lehel teljesíteni:
 • Viktória kft – 11707024 – 20285182
 • A számlát postán, a kiadványt elektronikusan az átutalás és megrendelés beérkezését követő 8 napon belül küldjük.
 •  
 • Vissza 
 •  
 • A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell taoasztalatainak, dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori fejlesztési stádiumot tükrözik.
 •  
 • MINDEN JOG a Viktória Kft. tulajdonát képezi. A honlapon lévő információkat, dokumentumokat, illetve annak részeit tilos reprodukálni, vagy bármilyen módon másolni, adatrendszerben tárolni, bármely formában, vagy eszközzel a jogtulajdonos írásos engedélye nélkül felhasználni, közölni.