Mottó

Bemutatkozás

 Társasházi lakás tulajdonosaként 1989-ben azzal a problémával szembesültem, hogy csak napirendi pontokat tartalmazó közgyűlési meghívó alapján hogyan lehet megalapozottan dönteni, a társasház működésének biztonsága milyen módon teremthető meg. Ez a többi tulajdonostárs által is felismert probléma elvezetett oda, hogy ... TOVÁBB

Címlap

A társasházi tanácsadás honlap célja a társasház működésével kapcsolatos, magas szinvonalú ismeretek (szakmai tudástár) korszerű módon történő közzétele, a társasházak működtetésében tapasztalatokkal rendelkező közreműködőkről, szolgáltatókról az alapinformációk biztosítása.

A szakmai megalapozottság alátámasztására  közzétesszük a Társasházi kiskönyvtár sorozatban megjelent könyveket, amelyekből érzékelhető, hogy a társasházi működés megszervezése tudatosságot, megfelelő felkészültséget és tapasztalatokat igényel (a baloldali képekre kattintva lehet olvasni).

A honlap szükségességét, létét indokolja, illetve tartalmát meghatározza a társasházi törvénnyel és más, a társasházakat érintő jogszabályokkal kapcsolatos "negatív" tapasztalat, egyszóval: a törvényi szabályozás „állapota”.

Álláspontunk eredendően az, hogy a társasház is ugyanolyan szervezetnek minősül, mint bármely más és alkalmazható (alkalmazni kell) minden olyan fogalmi kategóriát és módszertant, mely más típusú szervezetekre is általában érvényesek. Ezért alapvetően a szakterületünk a

TÁRSASHÁZ MŰKÖDÉSE ÉS SZERVEZETE,

vagyis erről az oldalról közelítjük a kérdéseket.
Ugyanakkor hiánypótló, kiegészítő szerepet is szánunk a honlapnak és társasházi tanácsadói tevékenységünknek, mivel más társasházakkal foglalkozó szervezetek, egyesületek, közös képviselők – társasházkezelők, honlapok helyzetüknek, funkciójuknak megfelelő mértékben és mélységben másképp „tárgyalják” a kérdéseket, foglalkoznak a felmerülő problémákkal. Tehát nem versenytársnak tekintjük magunkat, hanem inkább partnernek.

Honlapunkon kiemelten szerepel az

ELŐBB AZT KELL TUDNUNK, HOGY MIT NEM ISMERÜNK

mottó.                                                                                                                                                                                                            Tulajdonképpen munkánknak ez az egyik alapelve, hiszen részletesen mindent senki nem tudhat, különösen nem a társasházakban élők, de a közös képviselők sem. Ez a témakör nem olyan, mint a foci, miszerint „mindenki ért hozzá”.

A társasház működtetése különböző mélységű, de szerteágazó tudást igényel, ezért alapkövetelmény, hogy előbb azt tudjuk: milyen ismeretek szükségesek ehhez. Honlapunknak és tevékenységünknek célkitűzése tehát, hogy erre felhívjuk a figyelmet, és közre adjuk a tapasztalatok alapján minimálisan szükséges információkat, lehetővé tegyük a mélyebb, a problémák megoldását biztosító dokumentációkhoz való hozzájutást.

A több mint 20 éves tapasztalat birtokában, a felmerülő működési kérdések folyamatos és szisztematikus feldolgozásával, rendszerbe foglalásával magas színvonalú társasházkezelési modell ismerhető meg:

VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER - VTR

A honlap tartalmát, szerkezetét és társasházi tanácsadói tevékenységünket a fenti célkitűzések szolgálatába állítjuk.

A társasházak működtetéséhez alapvető tudnivaló a társasházakra vonatkozó hatályos jogszabályok ismerete, ezért került első helyre a

Társasházi jogtár

A jogszabály címére kattintva a hatályos törvény olvasható.

Gyakran halljuk azt a felvetést, hogy a jogszabályok, ezen belül a társasházi törvény hiányosan,- túl vagy rosszul szabályoz. Az is jellemző vélemény, hogy a törvények előkészítése során, illetve az elfogadását követően nem készülnek megfelelő hatástanulmányok. Ezért úgynevezett

Hatásvizsgálatok

kidolgozását és közzétételét is megkezdjük.

Ezzel az a célunk, hogy - elsősorban a társasházi törvény kapcsán - a közreműködő szakemberekkel és honlapunk olvasóival hozzájáruljunk egy korszerű, a társasházak hatékony működését biztosító új törvény megalkotásának megalapozásához,

A hatásvizsgálatok ugyanakkor rámutatnak majd a jogszabályi rendelkezések alkalmazási, alkalmazhatósági kérdéseire, a gyakorlatban felmerülő esetek („esettanulmányok”) ismertetésével.

A hatásvizsgálatok egyfajta probléma leltárt is magukban foglalnak. A hatástanulmányokban foglaltakhoz vélemény-javaslat küldésével hozzá lehet szólni, a későbbiek folyamán szavazás formájában is.

A társasházi tanácsadásért hozzánk forduló tulajdonostól szinte minden alkalommal megkérdezem, hogy a felvetett problémájával, kérdésével kapcsolatosan mit tartalmaz a szervezeti – működési szabályzat,

SZMSZ

egyáltalán van-e a társasháznak elfogadott SZMSZ-e.

A válaszok jellemzően: nem tudom.

A felvetett probléma részleteire, a megoldást befolyásoló tényezőkre is rákérdezek, melyekre jellemzően bizonytalan válaszokat kapok.

Hasonlóak a tapasztalataim a közös képviselőkkel kapcsolatban is, amikor például arra keresnek választ, hogy egy felmerült problémát milyen módon tudna jog és szabályzatszerűen megoldani. Tekintettel arra, hogy egy jó SZMSZ a társasházi működés megszervezésének elengedhetetlen feltétele és alapja, ezért az ezzel a kérdéssel való foglalkozást indokoltnak tartottuk külön is kiemelni, beleértve a társasházi SZMSZ "minták", illetve tartalmuk közzétételét is.

Az SZMSZ komplex szabályzat, mely tartalmazza a szabályozás rendjét is, így a belső szabályzatok készítésére vonatkozó rendelkezéseket.

Ebbe tartozik a

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT,

melynek elkészítését jogszabály teszi kötelezővé. 

Az SZMSZ megalkotása meghatározott célokat szolgál, hosszabb távú szabályozó eszköz, de a társasházi működés szervezettségének biztosítása igényel egy ügyrend típusú szabályozást is, mely az SZMSZ-ben foglalt megfelelő felhatalmazások révén lehetővé teszi a változásokhoz való gyors alkalmazkodást, a társasház működtetésében résztvevők szabályozott, szervezett együttműködését. Ez az ügyrend típusú szabályozó eszköz a

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT,

mely egyúttal tartalmazza a számviteli törvény által előírt SZÁMVITELI POLITIKÁT (ennek keretében a leltárkészítési és leltározási, az értékelési és a pénzkezelési szabályzatot) is.  

A jogszabályi rendelkezéseket, a szabályzatok előírásait megfelelő módon tudni kell jól alkalmazni. Ezt  a célt szolgálják a kidolgozott

KÉZIKÖNYVEK - Kiadványok - Dokumentumtár - Minták

Nem elég tehát "elméletileg" meghatározni valamit, azt tudni kell megfelelően alkalmazni, vagyis a „puding próbája, ha megeszik”.

Az alkalmazásra javasolt  KÉZIKÖNYVEK -kiadványok - minták - dokumentumok kidolgozásával és az igénylők részére való bocsátásával követjük a „franchise” hálózatokra jellemző alapgondolatot:

  • Sokkal olcsóbb és hatékonyabb az, ha az egyszer kigondolt (megtervezett), kipróbált rendszert többször alkalmazzák, mintha sokszor tervezik meg, és csak egyszer vezetik be.
  • A közös képviselők a napi operatív feladatokra koncentrálhatnak, mert rendelkezésükre áll a munkájukat alapvetően segítő társasházkezelési rendszer. 

A jogszabályi előírások alkalmazhatóságát is jól érzékeltetik a kidolgozott dokumentumok, a jogszabályok módosítási kezdeményezésénél ezt is figyelembe vehetjük, mint egyfajta hatásvizsgálatot.

A társasházi működés tematikusan szerkesztett információit, dokumentumait tartalmazzák a KÉZIKÖNYVEK, melyek a társasházi kiskönyvtár sorozatot folytatása, internetes formában. Ezek a kiadványok továbbképzést is szolgálnak.

A VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER elemei (SZMSZ, tűzvédelmi,- számviteli szabályzat, dokumentumok, menedzselési módszerek, stb.) egymásra építetten, folyamatosan, és a fokozatosság elvét betartva kerülnek bevezetésre a társasházaknál.

Ezek alapján készítjük elő azt a

SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAM-ot,

amely le tudja képezni a szabályzatokban leírtakat, ezzel biztosítva a hatékony működést, az ellenőrzést.

 

Szeretném arról is tájékoztatni az Olvasót, hogy a 2 éves honlapunk iránt tapasztalt érdeklődés alapján is megkezdtük a kidolgozott "VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER"-hez val csatlakozáslehetőségét,

FRANCHISE

 hálózat szervezését is.

Budapest, 2013. július 24. 

Mile Bálint
Okl. mérnök-közgazdász
VIKTÓRIA Kft
Ügyvezető igazgató
 

Vissza

A honlapon közzétett információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell tapasztalatainak, dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel.

A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori fejlesztési stádiumot tükrözik.

A dokumentációkban fellelhető információk a kiadás időpontjában meglévő, a gyakorlat és jogalkalmazás nem egységes volta miatt szavatosság nélkül, de legjobb tudás szerint kerültek értelmezésre, feldolgozásra.

MINDEN JOG a Viktória Kft. tulajdonát képezi. A honlapon lévő információkat, dokumentumokat, illetve annak részeit tilos reprodukálni, vagy bármilyen módon másolni, adatrendszerben tárolni, bármely formában, vagy eszközzel a jogtulajdonos írásos engedélye nélkül felhasználni, közölni.